حالت نمایش:
-20%
نمایش سریع

dvd آموزش از طریق حل تمرین ریاضی دهم رهپویان دانش و اندیشه

(0)
136,000تومان 170,000تومان

سفارش آنلاین و تلفنی آموزش از طریق حل تمرین ریاضی دهم رهپویانمخاطب اثر: دانش‌آموزان پایه دهم ریاضی و تجربیمدرس: حمیدرضا امیری، سعید جلالی و میرشهرام صدرتعداد دی وی دی: 2تعداد جلسات دی وی دی:4 2شابک:978-622-6570-26-8این بسته شامل چیست؟2 حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه‌های پخش خانگی و رایانه‌های خانگی قابل اجراست.ویژگی‌های این آموزشآموزش مفاهیم کتا..

-20%
نمایش سریع

dvd آموزش از طریق حل تمرین فیزیک دهم رهپویان دانش و اندیشه

(0)
136,000تومان 170,000تومان

سفارش آنلاین و تلفنی آموزش از طریق حل تمرین فیزیک دهم رهپویان دانش و اندیشهمخاطب اثر: دانش‌آموزان پایه دهم ریاضی و تجربیمدرس: نیما نوروزیتعداد دی وی دی: 3تعداد جلسات دی وی دی: 27شابک:978-622-6570-27-5این بسته شامل چیست؟3 حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه‌های پخش خانگی و رایانه‌های خانگی قابل اجراست.ویژگی‌های این آموزشآموزش مفاهیم کتاب درسی از طریق ..

-20%
نمایش سریع

dvd آموزش جامع ریاضی تجربی کنکور دهم و یازدهم رهپویان

(0)
200,000تومان 250,000تومان

سفارش آنلاین و تلفنی dvd آموزش جامع ریاضی تجربی کنکور دهم و یازدهم رهپویانمخاطب اثر: داوطلبان ورود به دانشگاهمدرس: سعید جلالی، مصطفی کرمی، مهدی ملارمضانیتعداد دی وی دی: 10تعداد جلسات دی وی دی: 100شابک:978-622-6570-55-8این بسته شامل چیست؟10 حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه‌های پخش خانگی و رایانه‌های خانگی قابل اجراست.ویژگی‌های این آموزشپوشش خط به خ..

-20%
نمایش سریع

dvd آموزش جامع ریاضی دهم و یازدهم کنکوری رهپویان

(0)
200,000تومان 250,000تومان

سفارش آنلاین و تلفنی dvd آموزش جامع ریاضی دهم و یازدهم کنکوری رهپویانمخاطب اثر: داوطلبان ورود به دانشگاهمدرس: سعید جلالی، مهدی ملارمضانی، مصطفی کرمیتعداد دی وی دی: 10تعداد جلسات دی وی دی: 100این بسته شامل چیست؟10 حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه‌های پخش خانگی و رایانه‌های خانگی قابل اجراست.ویژگی‌های این آموزشپوشش خط به خط کتاب درسی در قالب نکته و ..

-20%
نمایش سریع

dvd آموزش مفهومی ریاضی تکمیلی نهم رهپویان دانش و اندیشه

(0)
120,000تومان 150,000تومان

سفارش آنلاین و تلفنی آموزش مفهومی ریاضی تکمیلی نهم رهپویانمخاطب اثر: دانش‌آموزان پایه نهممدرس: عباس امیدوارتعداد دی وی دی: 3تعداد جلسات دی وی دی: 2شابک:978-622-6570-14-5این بسته شامل چیست؟3 حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه‌های پخش خانگی و رایانه‌های خانگی قابل اجراست.ویژگی‌های این آموزشارائه پیشرفته مطالب کتاب درسی و تعمیق آنها برای دانش آموزان تی..

-20%
نمایش سریع

dvd آموزش مفهومی ریاضی دهم رهپویان

(0)
136,000تومان 170,000تومان

سفارش آنلاین و تلفنی آموزش مفهومی ریاضی دهم رهپویانمخاطب اثر: دانش‌آموزان پایه دهم ریاضی و تجربیمدرس: حمیدرضا امیری – سعید جلالی – میرشهرام صدرتعداد دی وی دی: 4تعداد جلسات دی وی دی: 32شابک:978-622-6570-25-1این بسته شامل چیست؟4 حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه‌های پخش خانگی و رایانه‌های خانگی قابل اجراست.ویژگی‌های این آموزشآموزش مباحث کتاب درسی با ..

-25%
نمایش سریع

dvd آموزش مفهومی ریاضی ششم ابتدایی رهپویان

(0)
75,000تومان 100,000تومان

سفارش آنلاین و تلفنی آموزش مفهومی ریاضی ششم ابتدایی رهپویاناین بسته شامل چیست؟شامل ۴ حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی قابل اجراست.شابک:978-622-6570-02-2ویژگی‌های این آموزشتدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسیتوسعه و غنی سازی مفاهیم کتاب درسیطرح و حل مثال‌ها و تمرین‌های مشابه کتاب درسیآموزش مفاهیم همراه با دست‌ورزیاست..

-20%
نمایش سریع

dvd آموزش مفهومی ریاضی نهم رهپویان دانش و اندیشه

(0)
120,000تومان 150,000تومان

سفارش آنلاین و تلفنی dvd آموزش مفهومی ریاضی نهم رهپویان دانش و اندیشهمخاطب اثر: دانش‌آموزان پایه نهممدرس: مهدی دهقانتعداد دی وی دی: 4تعداد جلسات دی وی دی: 30این بسته شامل چیست؟4 حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه‌های پخش خانگی و رایانه‌های خانگی قابل اجراست.ویژگی‌های این آموزشتدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسیتوسعه و غنی سازی مطالب کتاب درسیطرح و ح..

-20%
نمایش سریع

dvd آموزش مفهومی ریاضی هشتم رهپویان دانش و اندیشه

(0)
120,000تومان 150,000تومان

سفارش آنلاین و تلفنی dvd آموزش مفهومی ریاضی هشتم رهپویان دانش و اندیشهمخاطب اثر:دانش‌آموزان پایه هشتمشابک:978-622-6570-08-4تعداد دی وی دی: 4تعداد جلسات دی وی دی: 26این بسته شامل چیست؟4 حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه‌های پخش خانگی و رایانه‌های خانگی قابل اجراست.ویژگی‌های این آموزشآموزش کتاب درسی به صورت کامل با بیانی ساده و روانحل تمرین‌ها و سوال..

-20%
نمایش سریع

dvd آموزش مفهومی ریاضی هفتم رهپویان دانش و اندیشه

(0)
120,000تومان 150,000تومان

سفارش آنلاین و تلفنی آموزش مفهومی ریاضی هفتم رهپویاناین بسته شامل چیست؟5 حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه‌های پخش خانگی و رایانه‌های خانگی قابل اجراست.ویژگی‌های این آموزشتدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسیآموزش فعالیت‌محور و پویازمینه‌سازی جهت تقویت خلاقیت و استدلال دانش‌آموزیطرح و حل مثال‌ها و تمرین‌های مهم و کلیدی کتاب درسیمرور و جمع‌بندی مفاهیم..

-20%
نمایش سریع

dvd آموزش مفهومی ریاضی و آمار دهم رهپویان

(0)
136,000تومان 170,000تومان

سفارش آنلاین و تلفنی آموزش مفهومی ریاضی و آمار دهم رهپویانمخاطب اثر: دانش‌آموزان پایه دهم انسانیمدرس: میرشهرام صدرتعداد دی وی دی: 3تعداد جلسات دی وی دی: 20شابک:978-622-6570-20-63 حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه‌های پخش خانگی و رایانه‌های خانگی قابل اجراست.ویژگی‌های این آموزشتدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسیتوسعه و غنی‌سازی مطالب کتاب درسیحل تمر..

-20%
نمایش سریع

dvd آموزش مفهومی زبان انگلیسی نهم رهپویان دانش و اندیشه

(0)
120,000تومان 150,000تومان

سفارش آنلاین و تلفنی dvd آموزش مفهومی زبان انگلیسی نهم رهپویان دانش و اندیشهمخاطب اثر: دانش‌آموزان پایه نهممدرس: امیر سرابادانیتعداد دی وی دی: 3تعداد جلسات دی وی دی: 24شابک:978-622-6570-12-1این بسته شامل چیست؟3 حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه‌های پخش خانگی و رایانه‌های خانگی قابل اجراست.ویژگی‌های این آموزشآشنایی با تلفظ صحیح جملات پرکاربرد زبان ا..

-20%
نمایش سریع

dvd آموزش مفهومی زبان انگلیسی هشتم رهپویان دانش و اندیشه

(0)
120,000تومان 150,000تومان

سفارش آنلاین و تلفنی dvd آموزش مفهومی زبان انگلیسی هشتم رهپویان دانش و اندیشهمخاطب اثر: دانش‌آموزان پایه هشتممدرس: مهیار فرمانیتعداد دی وی دی: 2تعداد جلسات دی وی دی: 32شابک:978-622-6570-09-1این بسته شامل چیست؟2 حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه‌های پخش خانگی و رایانه‌های خانگی قابل اجراست.ویژگی‌های این آموزشتدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسیتدریس ..

-20%
نمایش سریع

dvd آموزش مفهومی زبان انگلیسی هفتم رهپویان دانش و اندیشه

(0)
120,000تومان 150,000تومان

سفارش آنلاین و تلفنی dvd آموزش مفهومی زبان انگلیسی هفتم رهپویان دانش و اندیشهاین بسته شامل چیست؟2 حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه‌های پخش خانگی و رایانه‌های خانگی قابل اجراست.ویژگی‌های این آموزشتدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسیتدریس در محیطی دوستانه و صمیمی جهت یادگیری بهترآموزش مهارت مکالمه با ارائه مکالمه‌های دو نفرهقابل استفاده برای دانش‌آمو..

-20%
نمایش سریع

dvd آموزش مفهومی عربی عمار دهم انسانی رهپویان

(0)
136,000تومان 170,000تومان

خرید dvd آموزش مفهومی عربی عمار دهم انسانی رهپویانمخاطب: دانش‌آموزان پایه دهم انسانیمدرس: عمار تاج بخشتعداد دی وی دی: 2تعداد جلسات دی وی دی: 18مجموع ساعت تدریس: 6معرفی و محتوای آموزشی DVD عربی عمار تدریس پایه دهم ویژه رشته علوم انسانی با تدریس استاد عمار تاجبخش:تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسیروخوانی صحیح متون با لهجه عربیترجمه متون و تمرین‌هاتد..

نمایش 1 تا 15 از 200 (14 صفحه)