اول تا ششم

کتاب های اول تا ششم تیزهوشان شاکری | بانک کتاب رادمهر

حالت نمایش:
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

مجموعه کتاب های 11 جلدی پنجم ابتدایی شاکری

(0)

نام کتاب:مجموعه کتاب های 11جلدی پنجم دبستانگروه کتاب پنجم ابتدایینویسنده:گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکریناشر:تیزهوشان دکتر شاکریقیمت 3700000  - ریالمجموعه کتاب های 10جلدی پایه پنچم دبستانچکیده مجموعه کتاب هاى پایه پنجم دبستان، مجموعه اى بسیار جامع هستند که بر اساس آخرین تغییرات کتاب هاى درسى تألیف شده اند و براى دانش آموزانى که مى خواهند اطمی..

-20%
نمایش سریع

مجموعه کتاب های 5 جلدی اول دبستان شاکری

(0)
240,000تومان 300,000تومان

نام کتاب:مجموعه کتاب های 5 جلدی اول دبستانگروه کتاب:اول ابتدایینویسنده:گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکریناشر:تیزهوشان دکتر شاکریقیمت:3200000  - ریالتوضیحات:مجموعه کتاب های 7 جلدی پایه اول دبستانچکیده:با توجه به حساسیت آموزش در دوره اول دبستان(پایه اول، دوم، سوم)، تلاش گروه مولفین که به طور عمده از سرگروه های آموزشی شاغل در اداره آموزش و پرورش م..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

مجموعه کتاب های 5 جلدی سوم ابتدایی شاکری

(0)

سفارش آنلاین و تلفنی مجموعه کتاب های 5 جلدی سوم ابتدایی شاکرینام کتاب:مجموعه کتاب های 5 جلدی سوم دبستانگروه کتاب:سوم ابتدایینویسنده:گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکریناشر:تیزهوشان دکتر شاکریقیمت:2200000  - ریالتوضیحات:مجموعه کتاب های 4 جلدی پایه سوم دبستانچکیده:با توجه به حساسیت آموزش در دوره اول دبستان(پایه اول، دوم، سوم)، تلاش گروه مولفین که ب..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

مجموعه کتاب های 6 جلدی دوم ابتدایی شاکری

(0)

نام کتاب:مجموعه کتاب های 6 جلدی دوم دبستانگروه کتاب:دوم ابتدایی/نویسنده:گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکریناشر:تیزهوشان دکتر شاکریقیمت:3200000  - ریالتوضیحات:مجموعه کتاب های 4 جلدی پایه دوم دبستانچکیده با توجه به حساسیت آموزش در دوره اول دبستان(پایه اول، دوم، سوم)، تلاش گروه مولفین که به طور عمده از سرگروه های آموزشی شاغل در اداره آموزش و پرورش ..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

مجموعه کتاب های 8 جلدی ششم ابتدایی شاکری

(0)

نام کتاب:مجموعه کتاب های 8 جلدی ششم دبستانگروه کتاب:ششم ابتدایینویسنده:گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکریناشر:تیزهوشان دکتر شاکریقیمت 2500000  - ریالمجموعه کتاب های 8 جلدی پایه ششم دبستانچکیده مجموعه کتاب هاى پایه پنجم دبستان، مجموعه اى بسیار جامع هستند که بر اساس آخرین تغییرات کتاب هاى درسى تألیف شده اند و براى دانش آموزانى که مى خواهند اطمینان..

-20%
نمایش سریع

مجموعه کتاب های 8 جلدی چهارم ابتدایی شاکری

(0)
164,000تومان 205,000تومان

سفارش آنلاین و تلفنی مجموعه کتاب های 8 جلدی چهارم ابتدایی شاکرینام کتاب:مجموعه کتاب های 8 جلدی چهارم دبستانگروه کتاب:چهارم ابتدایینویسنده:گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکریناشر:تیزهوشان دکتر شاکریقیمت 2250000  - ریالمجموعه کتاب های 8 جلدی پایه چهارم دبستانچکیده مجموعه کتاب هاى پایه چهارم دبستان، مجموعه اى بسیار جامع هستند که بر اساس آخرین تغییرا..

-20%
نمایش سریع

کتاب 1001 نکته تابستانه اول دبستان شاکری

(0)
56,000تومان 70,000تومان

سفارش آنلاین و تلفنی کتاب 1001 نکته تابستانه اول دبستان شاکرینام کتاب:1001 نکته تابستانه اول دبستانگروه کتاب:اول ابتدایینویسنده:زیر نظر دکتر شاکریناشر:تیزهوشان دکتر شاکریقیمت:70000  - ریالسال انتشار: 1396نوبت چاپ: چهار/ 1399شمارگان: 5000 جلدتعداد صفحه: 160 صفحهقطع: رحلیرنگ: چهار رنگچکیده:این کتاب به منظور جبران فاصله میان دوره آموزشی پایه اول ..

-20%
نمایش سریع

کتاب 1001 نکته تابستانه دوم دبستان شاکری

(0)
56,000تومان 70,000تومان

سفارش آنلاین و تلفنی کتاب 1001 نکته تابستانه دوم دبستان شاکرینام کتاب:1001 نکته تابستانه دوم دبستانگروه کتاب:دوم ابتدایینویسنده:گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکریناشر:تیزهوشان دکتر شاکریقیمت:700000  - ریالسال انتشار: 1396نوبت چاپ: شش/ 1399شمارگان: 3000 جلدتعداد صفحه: 168 صفحهقطع: رحلیرنگ: چهار رنگچکیده:این کتاب به منظور جبران فاصله میان دوره آمو..

-20%
نمایش سریع

کتاب 1001 نکته تابستانه پنجم دبستان دکتر شاکری

(0)
32,000تومان 40,000تومان

سفارش آنلاین و تلفنی کتاب 1001 نکته تابستانه پنجم دبستان دکتر شاکرینام کتاب:1001 نکته تابستانه پنجم دبستان دکتر شاکریگروه کتاب:پنجم ابتدایینویسنده:گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکریناشر:تیزهوشان دکتر شاکریقیمت:700000  - ریالسال انتشار: 1396نوبت چاپ: چهار/ 1399شمارگان: 5000 جلدتعداد صفحه: 196 صفحهقطع: رحلیرنگ: چهار رنگچکیده:این کتاب به منظور..

-20%
نمایش سریع

کتاب 101 بازی و سرگرمی خلاقانه آموزشی دوم دبستان شاکری

(0)
28,000تومان 35,000تومان

سفارش آنلاین و تلفنی کتاب 101 بازی و سرگرمی خلاقانه آموزشی دوم دبستان شاکرینام کتاب:101 بازی و سرگرمی خلاقانه آموزشی دوم دبستانگروه کتاب:دوم ابتدایینویسنده:گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکریناشر:تیزهوشان دکتر شاکریقیمت:350000  - ریالسال انتشار: 1393نوبت چاپ: چهار/ 1399شمارگان: 5000 جلدتعداد صفحه: 108 صفحهقطع: رحلیرنگ: چهار رنگچکیده:این کتاب شامل..

-20%
نمایش سریع

کتاب 1300 درس نكته پرسش اول دبستان شاکری

(0)
120,000تومان 150,000تومان

سفارش آنلاین و تلفنی کتاب 1300 درس نكته پرسش اول دبستان شاکرینام کتاب:1300 درس، نكته، پرسش اول دبستانگروه کتاب:اول ابتدایی/نویسنده:گروه مؤلفان / زیر نظر دكتر شاكریناشر:تیزهوشان دکتر شاکریقیمت:900000  - ریالسال انتشار: 1392نوبت چاپ: بیست/ 1399شمارگان: 5000 جلدتعداد صفحه: 268 صفحهقطع: رحلیرنگ: چهار رنگچکیده:در این کتاب سه درس فارسی، ریاضی و علوم..

-20%
نمایش سریع

کتاب 1300 درس نكته پرسش دوم دبستان شاکری

(0)
120,000تومان 150,000تومان

سفارش آنلاین و تلفنی کتاب 1300 درس نكته پرسش دوم دبستان شاکرینام کتاب:1300 درس،نكته،پرسش دوم دبستانگروه کتاب:دوم ابتدایینویسنده:گروه مؤلفان / زیر نظر دكتر شاكریناشر:تیزهوشان دکتر شاکریقیمت:900000  - ریالسال انتشار: 1392نوبت چاپ: نوزده/ 1399شمارگان: 5000 جلدتعداد صفحه: 278 صفحهقطع: رحلیرنگ: چهار رنگچکیده:در این کتاب چهار درس فارسی، ریاضی و هوش،..

-20%
نمایش سریع

کتاب 1300 درس نکته پرسش سوم دبستان دکتر شاکری

(0)
96,000تومان 120,000تومان

نام کتاب:1300 درس نکته پرسش سوم دبستان دکتر شاکریگروه کتاب:سوم ابتدایی نویسنده:گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکریناشر:تیزهوشان دکتر شاکریقیمت:900000  - ریالسال انتشار: 1392نوبت چاپ: بیست / 1399شمارگان: 5000 جلدتعداد صفحه: 284 صفحهقطع: رحلیرنگ: چهار رنگچکیده:این کتاب شامل مفاهیم و نکات مهم و برجسته آموزشی به همراه پرسش های برگزیده انتخا..

-20%
نمایش سریع

کتاب 1300 پرسش برگزیده ششم ابتدایی شاکری

(0)
96,000تومان 120,000تومان

نام کتاب:1300پرسش برگزیده ششم دبستانگروه کتاب:ششم ابتداییچکیده کتاب 1300 پرسش برگزیده، مجموعه ای جامع شامل 7 درس ریاضی، علوم تجربی، فارسی، هدیه های آسمان، مطالعات اجتماعی، تفکر و پژوهش و هوش و استعداد تحلیلی می باشد، که به صورت خلاصه درس، پرسش های چهارگزینه ای و پاسخ تشریحی پرسش ها تالیف شده است.هر دانش آموز پایه ششم دبستان با مطالعه کامل مطالب این..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

کتاب 1300 پرسش برگزیده پنجم دبستان دکتر شاکری

(0)

نام کتاب:1300 پرسش برگزیده پنجم دبستان  دکتر شاکریگروه کتاب:پنجم ابتدایینویسنده:گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکریناشر:تیزهوشان دکتر شاکریقیمت:900000  - ریالسال انتشار: 1395نوبت چاپ: چهارده/ 1399شمارگان: 5000 جلدتعداد صفحه: 296 صفحهقطع: رحلیرنگ: دو رنگچکیده:کتاب 1300 پرسش برگزیده، مجموعه ای جامع شامل 6 درس ریاضی، علوم تجربی، فارسی، هدیه های..

نمایش 1 تا 15 از 22 (2 صفحه)