مدیریت

1000 سوال چند جوابی منتخب زبان تخصصی نشر نگاه دانش اثر ونوس

100,000 ریال

2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد نشر نگاه دانش اثر محسن نظری

450,000 ریال

2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد کلان نشر نگاه دانش اثر محسن نظری

450,000 ریال

2000 سوال چهار گزینه ای تئوری ها ی مدیریت نشر نگاه دانش اثر سید محمد رضا ناصر زاده

650,000 ریال

2000 سوال چهار گزینه ای حسابداری مالی و صنعتی نشر نگاه دانش اثر غلام رضا کرمی

300,000 ریال

2000 سوال چهار گزینه ای مدیریت سرمایه گذاری و ریسک نشر نگاه دانش اثر رضا مناجاتی

500,000 ریال
نمایش 1 تا 9 از 150 (17 صفحه)