حقوق

آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری استخدامی و فرهنگی چاپ انتشارات قوه قضاییه

550,000 ریال

تحقیقات قضایی 11

200,000 ریال

مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران حقوقی سال 1392

700,000 ریال

مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران کیفری

300,000 ریال

مجموعه آرای قضایی دیوان عدالت اداری

200,000 ریال

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور کیفری

300,000 ریال

مجموعه دیدگاه های حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران

250,000 ریال

مجموعه سوالات طبقه بندی شده اصول فقه

420,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات راجع به اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی

200,000 ریال
نمایش 1 تا 9 از 20 (3 صفحه)