حسابداری

2000 سوال چهار گزینه ای تئوری حسابداری نشر نگاه دانش اثر غلام رضا کرمی

450,000 ریال

2000 سوال چهار گزینه ای حسابداری مدیریت نشر نگاه دانش اثر غلام رضا کرمی

500,000 ریال

2000 سوال چهار گزینه ای زبان تخصصی مدیریت نشر نگاه دانش اثر سید محمدرضا ناصرزاده

350,000 ریال

30 مهارت اساسی که محققین کیفی باید بدانند نشر نگاه دانش اثر جان دابلیو کرسول

300,000 ریال

آمار و احتمال نشر نگاه دانش اثر محسن طورانی

750,000 ریال

آمار و احتمالات ارشد زیر ذره بین نشر نگاه دانش اثر محسن طورانی

450,000 ریال

اصول حسابداری 1 نشر نگاه دانش اثر ابراهیمی

250,000 ریال
نمایش 1 تا 9 از 50 (6 صفحه)