اقتصاد

2000 سوال چهار گزینه ای ریاضیات عمومی نشر نکاه دانش اثر امیر عرفانیان

400,000 ریال

آمار توصیفی و استنباطی نشر پوران پژوهش اثر نصر الله فرجی

680,000 ریال

آمار و احتمالات دکتری زیر ذره بین نشر نگاه دانش اثر محسن طورانی

750,000 ریال

آمار کاربردی 1 نشر پوران پژوهش اثر اکبر عالم تبریز

180,000 ریال

استعداد تحصیلی دکتری گروه علوم انسانی 90 94 نشر نگاه دانش اثر امیر عرفانیان

140,000 ریال

استعداد تحصیلی دکتری گروه فنی و مهندسی 90 94 نشر نگاه دانش اثر امیر عرفانیان

140,000 ریال

استعداد تحصیلی دکتری گروه هنر 90 94 نشر نگاه دانش اثر امیر عرفانیان

140,000 ریال

استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت جلد اول نشر نگاه دانش اثر صداقت

500,000 ریال
نمایش 1 تا 9 از 28 (4 صفحه)